Untitled

4615629_500

swissmiss: procrastination and the internet

Advertisement

Viewing American class divisions through Facebook and MySpace

http://www.danah.org/papers/essays/ClassDivisions.html

danah boyd (som bl.a. skriver (eller i alla fall skrev) på many to many) har en intressant essä om klasstillhörighet och om man väljer Facebook eller MySpace…