MacScripter

http://www.macscripter.net/

Applescript Tutorials | MacResearch

http://www.macresearch.org/applescript_tutorials

Monkeybread Software – Freeware – About Timed Screenshot 1.1

http://www.monkeybreadsoftware.de/Freeware/TimedScreenshot.shtml

Tar screenshots med ett visst intervall. Ska använda det för att logga det jag gör på datorn. Hade helst velat ha något i stil med TimeSnapper som finns till Windows, men har inte hittat något.