squawkfox » 6 Words That Make Your Resume Suck

http://www.squawkfox.com/2009/01/19/6-words-that-make-your-resume-suck

Vaga formuleringar man bör undvika i sitt CV. .. kan också vara bra som hjälp när man intervjuar folk antar jag. “Du säger att du är duktig på Java

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s