Monkeybread Software – Freeware – About Timed Screenshot 1.1

http://www.monkeybreadsoftware.de/Freeware/TimedScreenshot.shtml

Tar screenshots med ett visst intervall. Ska använda det för att logga det jag gör på datorn. Hade helst velat ha något i stil med TimeSnapper som finns till Windows, men har inte hittat något.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s