Gantter.com – web-based project management alternative

http://gantter.com/

Webbaserad GANTT chart-app. Första “riktiga” webbappen jag sett. Man jobbar i det, sen sparar man till fil lokalt. För att jobba med filen igen så öppnar man den genom att ladda upp den till appen….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s