Prism + Google Gears + Google Calendar

Har precis gjort en Prism med Google Calendar. Var tvungen att modda gears-distributionen för att kunna installera i Prism 1.0b1. Grundläggande instruktioner finns här, men man var tvungen att använda

<em:maxVersion>1.0b1.*</em:maxVersion>

istället för det som stod på sidan.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s