epostgränssnitt

http://fnurl.posterous.com/epostgranssnitt

jag var tveksam till hur mycket nytta jag skulle ha av ett epostgränssnitt till en bloggtjänst, men i och med att epost går att skicka så lätt och att man kan enkelt bifoga saker så börjar jag t …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s