News+ från Bonnier

Go Bonnier – DN mfl använder deras platform News+. Tror att Popular Science använder samma platform också. Fattar inte varför DN inte visar upp denna video. De skulle slippa en massa kommentarer om att de tar för mycket för en existerande produkt. Dessutom borde de skippa användningen av “läsplatta” när de menar iPad. Skrota PK om det innebär ljug. Våga erkänna att ni bara har utvecklat för en platform och att den platformen heter iPad.

Förresten, säg inte heller surfplatta om ni menar iPad också.

En till sak, skit i att säga sociala media, när ni menar sociala webbtjänster. Eller räknar ni in att folk sitter och läser en tidning tillsammans i “sociala media”? Tänkte väl det (även om det är ett socialt media).

Säg vad ni menar och inte vad ni tror att det ska heta för att låta fint!

Plastic Flashback | The Big Money

it’s a troubling trend, says Robert Manning, author of Credit Card Nation. “People are picking out a card because they can have a picture of a cat on it rather than looking at the terms,” he says.

I Believe in Advertising | ONLY SELECTED ADVERTISING | Advertising Blog & Community » H-57 Creative Station: The Force of Typography

Media_httpwwwibelieve_isacr

Why you really shouldn’t have expected more than Beatles on iTunes today

It’s a classic case of what we do when we see a tease from Apple. We expect a unicorn to emerge, bathed in the light of the Apple logo, being led by Steve Jobs carrying a bucket of golden oats. Further, we expect this unicorn to fulfill our every whim, our every desire, be easy to use and be hated by a faction who just likes to hate anything Apple does.

haha