Ett rättvisare melodifestivalarrangemang

Alla låtar skickas in anonymt som ljudinspelning till en ännu existerande neutral stat – Neutralien, som inte har några medborgare (alla som håller på med administrationen är gästarbetare som roteras vart fjärde år). Låten får endast innehålla ord från ett nonsens-språk med ett vokabulär som inte betyder något utan man väljer ord beroende på hur man tycker att det låter. Alla ord har ett standardiserat uttal. Det finns ord så att alla uppsättningar av fonem blir nöjda.

Gästarbetarna i Neutralien ser till att plocka fram låtarna som klarar vissa musikaliska kriterier. Alla länder som deltar får registrera “röstare”. Röstarna får lyssna på en uppsättning bidrag från ett land. Röstare i samma land behöver inte nödvändigtvis få höra samma lands låtar. Om vi har länderna A, B och C samt röstarna 1-6 från land A, så kan följande vara möjligt ett möjligt röstschema: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C. Röstarna rangordnar de låtar de får höra – d.v.s rangordnar ett lands bidrag. Offentliga spelningar av de landsuppsättningarna kan ordnas, men det är bara de registrerade röstarna som får rösta. Det kostar 1% av veckas lön att registrera sig.

Själva finalen hålls i en riktig lokal i ett riktigt land. Där får riktiga människor spela, men de får inte komma från det land som låten kommer ifrån. Ej heller får man veta vilket land som låten kommer ifrån. Festivalens värdland roteras mellan de som tävlar. När ett nytt land vill vara med och tävla hamnar det i slutet av rotationslistan.

Samma registrerade röstare får rösta i finalen som vid den första sållningen. Man röstar med relativ ekonomisk valuta, en “rekova“, inte “röster”. En rekova är 0,1% av en veckas inkomst. Den låt som får mest rekovor vinner. Registrerade röstare får rösta hur många gånger de vill. Alla pengar som kommer in till festivalen går till det land som ska ordna nästa års arrangemang. Efter att alla placeringarna är avgjorda avslöjas vilka länder som bidragen kommer ifrån.

I den verklighet där denna rättvisa melodifestival äger rum, finns det ej heller någon korrumption: rikare röstare ger alltså inte pengar till fattigare röstare för att de ska rösta på den låt de gillar. Ej heller förekommer spridning av låtarnas faktiska ursprung.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s