Kommentar till Patrik Lundbergs “Kinapuffsartikel” och dess svans

Jag är inte adopterad, men båda mina föräldrar kommer från sydostasien.

Det här är några kommentarer till den diskussion som förts med anledning av Patrik Lundbergs krönika på Helsingborgs Dagblads webbplats i mitten av september. Jag känner att jag vill skriva något själv, för att jag känner igen de situationer som Patrik beskriver. För det första vill jag säga att det inte är kinapuffarna som är det centrala i artikeln. Kinapuffarna är bara ett exempel på en stereotyp bild som finns idag. Bilden på förpackningen är en variant av “den klassiska” stereotypa karikatyren av den gula kinesen i spetsig stråhatt, med sneda streck till ögon och ett leende med två gigantiska framtänder i mitten (se t.ex. Yellow Peril). Bilden stiliserar de karikatyriska egenskaper som tillskrivs gruppen asiater[1], precis som det finns karikatyrer av judar[2] och folk med afrikanskt etniskt ursprung [3].

Jag skulle vilja sätta likhetstecken mellan förekomsten av de nedsättande, stereotypa och egenskaperna som tillskrivs asiater, med t.ex. de nedsättande blondinfördomarna som också finns i vårt samhälle. Det som är gemensamt med dem är att de tillskriver personer förlöjligande egenskaper. Precis som Patrik nämner i sin krönika, tänker jag ibland “nu ser jag ut som en japansk turist” när jag tar på mig min kamera runt halsen. Det finns en bild av en stereotyp turist som har kamera runt halsen, men den japanska stereotypen är något mer frenetisk i sitt fotograferande. Likheten med en japan och en turist är egentligen inget problem, det är slutsatserna folk drar när de ser likheter som jag inte gillar. Människor analyserar och kategoriserar utan att medvetet tänka på det. Det är fullt naturligt och behövs för att förenkla verkligheten till något som går att greppa. Detta får ibland konsekvensen att folk drar slutsatsen “Om han är lik stereotypen på ett sätt, så måste han vara lik stereotypen på alla sätt.”, eller “Han är har asiatisk utseende, alltså är han nog från Kina, alltså är han på det här sättet!”.

Patrik inleder sin ursprungliga krönika med “Jag är van vid att förödmjukas. Ungefär en gång i veckan säger någon “kolla, en kines” bakom ryggen på mig.“. Några gånger om året, oftare när jag bodde i Stockholm (inte lika som Patrik alltså), så stöter jag på utrop som t.ex. “tjing tjong”, antingen framförda som ett direkt provocerande tillrop riktat mot mig med ögonkontakt, eller som en “rolig” kommentar bakom min rygg mellan kompisar. De som står bakom dessa är till 99% män. Oftast tillhör de en av två grupper av män. Antingen är de ungdomar i skol- eller gymnasieåldern, eller så är det lite fulla farbröder i grupp.

Min uppfattning av Patrik Lundbergs krönika är att det är en reaktion framförallt mot den kulturellt integrerade asiatiska karikatyren, men att folk har kategoriserat den som ett påhopp mot traditioner, svensk kultur och ett uttryck för överdriven politisk korrekthet. Denna nidbildsproblematik är mer subtil än renodlad, hatisk rasism. I det perspektivet är det ett mindre problem, men samtidigt kan man också se denna specifika nibildsproblematik som ett av av många liknande problem i vår kultur eftersom det bara är ett exempel på felaktiga fördomar som är integrerade i vårt sätt att uppfatta och kategorisera vår värld, och i förlängningen, på hur vi reagerar och beter oss.

Vidare läsning och länkar

Sympatiska kommentarer/relaterade inlägg till Patriks ursprungliga krönika

Diverse referenser


  1. När man säger asiater i Sverige, menar man oftast folk som har sitt etniska ursprung i Östasien och Sydostasien. Asien (se Wikipedia:Asien) består egentligen av fler än dessa länder.  ↩

  2. t.ex.

    och http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/sturm28.htm  ↩

  3. se t.ex. http://www.ferris.edu/jimcrow/caricature/more/ och http://black-face.com/  ↩

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s