Luciasången

”Drömmar med vingesus”: Vingesuset är tvetydigt. Den vanliga formen är vingsus – även om vingesus också förekommer – och ordet har ofta överförd betydelse, ungefär som vingslag:
”man hörde vingesuset av en ny tid”. Men det kan också vara närmast en
ornitologisk fackterm, ”en flock brunänder drar förbi med stort
vingesus”.

”under oss sia”: Under är
inte en lägesbetecknande preposition utan det substantiv som har med
underverk att göra. Hela satsens betydelse är alltså att drömmar med
vingesus siar om under för oss. Sia under i stället för sia om
under är en möjlig men ovanlig konstruktion som också hör till litterär
eller religiös stil. Och den aktuella ordföljden kan bara förekomma i
vers. I prosa skulle predikatet sia komma som andra satsdel, nu står det först som fjärde, efter subjekt (Drömmar med vingesus), direkt objekt (under) och indirekt objekt (oss).

Språkrådet förklarar lite luciasångsuttryck.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s