Bra att leva medvetet

Om du absolut inte håller med om nedanstående, så är det svårt för mig att övertyga dig. Lite som religion, fast i detta fall utan gudomlighet(er) och/eller icke-jordiska inslag.

TL;DR: Det är bra om det blir bättre och dåligt om det blir sämre. Det kan bli bättre om man lever medvetet genom både lyssna på andra och tänka självständigt; att ställa frågan “Varför?”, men även försöka förklara just varför.

Jag har under perioder försökt komma fram till “principer” eller “värderingar” som jag skulle kunna följa, men har inte lyckats. Jag, och alla människor jag stött på klarar inte av att leva konsekvent och följa ett logiskt sunt regelverk som är tillräckligt beskrivande för att kunna vara av nytta. Det enda jag kan komma fram till är något i stil med “Det är bra om det blir bättre, och dåligt om det blir sämre.”, där definitioner av “bra” och “dåligt” är frånvarande av en anledning.


Diskussionen med sonen i badkaret ledde fram till att jag ännu mer tror följande förklaringsmodell över mänskligt beteende som en vis person berättade för mig — att alla människor reagerar och handlar som de gör i en situation efter sin bästa förmåga för att hantera situationen.

I princip är detta en mindre värdeladdad variant av “alla handlar för sin egen vinnings skull” där man korrigerat “vinning” till “efter bästa förmåga givet den aktuella situationen”.

Vårt handlande är dock inte alltid det bästa ur ett större perspektiv, och det är här det blir svårt. Om vi nu alltid gör så gott vi kan, är det inte omöjligt att agera “bättre”? Det är här förmåga kommer in, vilket är något man kan utveckla. Här i dagarna har jag stött på följande artiklar i mitt nyhetsflöde: Därför tror skolforskare inte längre på disciplin och How to teach all students to think critically.

“Kritiskt tänkande” är något är något svårbeskrivet. Något som jag för min del mest haft en känsla för vad man menar. Det är ett begrepp som är svårt att sammanfatta med en term, en term som använder det ytterst vaga ordet “kritik”. Kritisk massa, kritiker, kritisera, kritiskt granskning. Jag tror att jag nu också förstått att kritiskt tänkande hör ihop med en värdegrund som bygger på att försöka att leva “medvetet”. Ordet “medvetet” är också lite vagt, så för att förtydliga pratar jag inte om “en medveten livsstil”, eller “miljömedvetet” utan snarare självmedtetet (och då inte heller i bemärkelsen “cogito ergo sum”).

Att ifrågasätta allt är lika lätt som att aldrig ifrågasätta något. Att enbart ifrågasätta är inte kritiskt tänkande. Att bemöta allt med “Jaha, hur vet jag att det där är sant då?” och “Varför ska jag göra/tro/säga det?” är inte svårt. Det är lika enkelt att ifrågasätta som att inte ifrågasätta, att säga “Ok!” till allt. På samma sätt är det lika enkelt att döma — “Det där är fel, det här är rätt!”, eller till och med bara “Det där är fel!” som att vara odömmande “Det finns inget rätt och fel, ingen gör varken rätt, eller fel.”.

Dessa extremer är lätta för att man inte behöver tänka självständigt. Att tänka självständigt innebär att när man ställer frågan “Varför?”, även försöker följa upp med en förklaring.

Att tänka självständigt är i sin tur viktigt om man ska ha någon chans överhuvudtaget att utveckla sina förmågor på egen hand. Och det är viktigt att kunna utveckla sina förmågor på egen hand för att andra inte alltid vet bäst. Jag säger absolut inte att man måste klara sig helt och hållet själv. Det är viktigt att lyssna på andra (och med “andra” menar jag allt som inte är “en själv”, så t.ex. andra personer, böcker, tv etc). Att lyssna på andra innebär dock inte att “följa instruktioner”. Att lyssna på andra innebär inte heller “jag hör dig, men jag skiter i vad du säger”. Att lyssna på andra innebär att bemöta det andra säger på samma sätt som man bemöter det man själv säger.

Så typ – Kritiskt tänkande är en del av att leva medvetet, och
– Att leva medvetet innebär att både lyssna och att tänka självständigt. – Att leva medvetet är viktigt för att kunna utveckla sina förmågor att hantera olika situationer – Att utveckla ens förmågor att hantera olika situationer är viktigt för att vårt agerande är beroende av dessa och – Det sätt vi agerar idag är inte nödvändigtvis det bästa sättet att hantera en situation. – För att utveckla – Att tycka mig förstå detta gör det lättare för mig att komma till freds med mänskligheten.

Även om jag skriver detta, säger jag inte att jag alltid har, eller kommer “leva medvetet”, men jag tror att leva medvetet leder till att det blir bättre, som enligt mina principer alltså är bra.

Advertisement

A fresh Yosemite installation

I just did my first fresh install of Mac OS X (Yosemite) in years and am writing this as a note to self + some possible help for people running in to the same problems as I have.

Box.net sync

Will not install since it wants to put stuff in /Library/PrivilegedHelperTools/com.box.sync.bootstrapper/, but can’t create that dir if i does not exist. So you have to create it.

Keyboard Maestro, Jitouch and others

In Yosemite, applications bundled inside an application or preference pane can’t add themselves to the Accessibility list in the Privacy preferences. To add them, you must browse to the bundled app, then unlock the Privacy preference pane, and then drag the app into the list.

LaunchBar 6

Settings etc. can be found in ~/Library/Preferences/at.obdev.LaunchBar.plistand in ~/Library/Application Support/LaunchBar. Just need to copy these.

Keyboard Maestro

Keyboard Maestro can sync macros via Dropbox. Just need to enable it in the app.

MailTags / Mail Act-On

These apps can also sync their settings via a folder synced using e.g. Dropbox.

iTerm 2

Color schemes can be exported.

Typinator

Expansions (Sets) can be synced via Dropbox. Just go to preferences and change the location of the sets to a new folder in Dropbox and Typinator will ask if you want to copy the existing ones to that folder. Then you just use that folder on the other computer.

Hazel

Rules can be exported.

Screenlog

I created a small script a while ago that takes a picture of my desktop, resizes it and stamps the current date and time to it using ImageMagick. I run the script using a launch agent that runs every 45 seconds.

Afterwards, I create a movie from the screenshots using another script and ffmpeg. Here is the GitHub repo if anybody wants to use it.

My motivation for creating the script was to be able to quickly view my day infront of my screen to see what I did during the day. Especially when I feel that I was not very productive. Also, it helps me remember a day – seeing what I did gives me clues to what I was thinking during the day.

GitHub Repo: https://github.com/fnurl/screenlog

Sova eller stänga av?

Jag postade en bild på Facebook igår där min Mac hade en upptid på 34 dagar och fick då en kommentar kring miljöaspekten på det hela. Eftersom jag har en laptop så stängs locket på den efter arbetsdagen och den tas med hem för eventuellt kvällsarbete. Normalfallet är dock att den inte öppnas förrän nästa morgon. Upptiden handlar alltså för min del om tid sedan senaste omstart, snarare än tid som den varit på. Man kan ju dock undra om det är bättre att stänga av den eller låta den vara på? Nedan följer resultatet av en undersökning i form av omskrivna kommentarer:

Jag har levt med föreställningen om att det inte är så mycket ström som dras när datorn sover, bara tillräckligt mycket ström för att minnet ska finnas kvar – allt annat är avstängt (skärm, CPU, hårddiskar), så det borde inte gå åt så mycket alls. Tänker man i batteritid, så kan den ju sova i dagar, så det är ju inte så mycket som dras.

Ur ren miljösynpunkt finns det nog dock en gräns för när det lönar sig att stänga av datorn snarare än att låta den sova eftersom min Mac. Den tar mänligen ganska lång tid på sig att kallstarta (mest alla program som jag drar igång), så att det finns ganska många minuter av hög strömförbrukning.

Vet dock inte hur många timmar det i så fall skulle röra sig om – dvs när det blir vettigare att stänga av än att låta den sova.

Därför gjorde jag en liten undersökning. Jag lät datorn sova mellan igår 17:07 och idag 07:32 och såg att det gick åt 767 mAh från batteriet. När datorn är igång drar den mellan 1.3A och 1.7A (mellan ~10.5V och 11.5V). Antar att batteriet ligger på 12V, så approximation ger att 767mAh skulle ha räckt i ca 30 minuter.

Jag provade sedan att stänga av och sätta på den för att se hur mycket el som används. Det tar nästan exakt 30 minuter för mig att stänga ner, sätta på, logga in, och sen dra igång alla mina småprogram (dropbox, google drive, etc som går på automatiskt) + mail och webbläsare (som minimalt antal program för att jobba) på min dator (inte SSD).

Batteriet låg på 3092mAh när jag började stänga ner och när jag fick upp webbläsaren låg den på 2169mAh, dvs en förbrukning 923mAh. Så just i detta fall, skulle det ha förbrukats mindre el genom att använda “sova”.

Brytpunkten, baserat på dessa mätpunkter ger att jag borde stänga av datorn om jag inte ska använda den på 17,35 timmar!

Det är ju inte en uttömmande undersökning, men borde ju i alla fall ge en pekare på elförbrukningen för just mig och min dator som jag använder den idag.

Kränkning genom tiderna

Intressant om dåliga historiekunskaper, vad som kränker folk och den moderna versionen av personlig integritet i ett historiskt perspektiv.

Det jag tyckte var intressant var hur kränkningsförfarandet gått från rivirkränkning (som kräver en rivirkultur), personliga påhopp (som kräver en individkultur), till hederskränkning (som kräver ngn form av hederskultur), till kränkning av kollektiv (som kräver identifiering med ett kollektiv) till det vi har nu, åsiktskränkning – som alltså kräver en åsiktskultur! Det känns som att vi rest en del när det gäller samhällsutveckling för att nå dit vi är idag. De flesta andra kränkhetsgraderna finns ju fortfarande kvar i någon form idag (t.ex. påhopp av favoritlag i ngn sport etc).

Vad är nästa fas i utvecklingen av identitet? Jag är min … 🙂

Läs den era fegisar!

http://magasinetneo.se/artiklar/krankta-av-fakta/

Why rewarding “correct” actions is good

Here is an example of what can happen if a system rewards incorrect actions: Giving bar ratings to make comments visible. The linked post gives examples of people giving one star ratings to make their comment visible. This behavior is not that weird actually if one looks at the motivation of people who write reviews; these people write reviews not to be kind to a developer, but to share their opinion. Their motivation to write the review is to have other people read them. So if the system shows 1 star
comments more than 5 star comments, the way to get other people to read your comment is to give the app a 1 star review.

Good example of the importance of looking at more than just usability when building software and ecosystems.

Jumpstarting NiMH batteries that won’t charge

WIN! I had a few NiMH batteries that my charger would not charge. I thought they were broken, but found out that you can sometimes jump charge them a bit and they work again.

So I hooked up an DC adapter set to 12v to them for 2 seconds and then put them into the charger and now they are charging again!

Update: A note for future reference — positive to positive, negative to negative.

20140106-103615.jpg

20140106-103652.jpg