Anmälda våldsbrott har ökat mellan 2001-2010

Hittade en länk till tillgänglig statistik från Brottsförebyggande rådet, så jag gjorde detta diagram.

Anmalt-vald-2

Som ni ser har antalet anmälda brott ökat i landet under de senaste 10 åren. Siffrorna är också /100 000 innvånare. Dock verkar det ändå som att mer tätbebodda områden har fler anmälningar. Vet inte om det är för att folk anmäler mer eller om det är för att det är mer våld. Den översta linjen är Stockholms län, det understa är Kronobergs län.

Uppdatering 2011-10-28 13:06:55: Bilden uppdaterad – det fanns dubbletter av alla län i den förra. Tack Magnus!

Advertisement